Åpningstider

Mandag                     10.00 - 15.00

Tirsdag                      13.00 - 15.00

Onsdag                      10.00 – 15.00

Torsdag                     10.00 - 15.00

Fredag                       13.00 - 15.00

Utstyr kan også i denne perioden leveres inn i vår nabobutikk Milagro Hund og Katt i deres åpningstider, her ligger det skjema du da fyller ut så sender du en sms til 416 15 690 om at utstyr ligger der. Vi henter det da der og starter opp med jobben, du hører da fra oss om det er noe vi lurer på underveis. Vi kan også kontaktes via vår facebook side via messenger. Ring oss også for evt avtale som hjemmebesøk, vi kan også hente og levere utstyr.

Din lokale PC leverandør og serviceverksted

Vi utfører alt av PC reparasjoner og service for både private og bedrift.

Vi hjelper deg med fjerning av virus og SpyWare, gir råd og veiledning ved kjøp av nytt data utstyr, ved oppgradering av evt. gammel data utstyr, samt opplæring. 

Hos oss vil du bli møtt med kunnskap og forståelse på dine problemer. Vi vil snakke med deg på ditt eget "språk" uten masse faguttrykk og fremmedord. Vi vil gjøre vårt ytterste for at du som kunde er fornøyd og tilfreds med jobben vi utfører for deg.

Til private tilbyr vi PC-reparasjoner i våre lokaler i Vestre vei 4 1710 Sarpsborg, eller ved evt. hjemme besøk hvis kunden ønsker dette. Vi tilbyr også service/ reparasjon av annet data utstyr, samt installasjon av programvare mm.

Vi tilbyr rask service og gode priser.

Les mer om dette her 

CommNet AS, Vestre vei 4 (Lande Senter) sarpsborg CommNet AS

Forsikrings-/ skaderapport (takst av skade)

Ved en forsikringsskade forlanger ofte forsikringsselskapene en skaderapport/ takst av skade, vi kan bistå med dette. Våre serviceteknikere undersøker da innlevert utstyr, og kommer med anbefaling til forsikringsselskapet om hva som er mest lønnsomt, reparasjon kontra nytt utstyr. Vi utarbeider da en rapport som sendes ditt forsikringsselskap. Vi kan ha direkte kontakt med ditt forsikringsselskap, eller du kan selv være mellomledd. Rapporten inneholder da årsaken til skade, skadeomfanget, pris på reparasjon av utstyr/skade om dette er mulig, samt pris på nytt. Vi tilbyr full bistand fra begynnelse til slutt. Kostnaden ved en slik rapport dekkes som oftest av ditt forsikringsselskap.